የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን
Ethiopian Revenues and Customs Authority
Pay your tax today for a better tomorrow
 
Revenue Web  
.
 
Main menu
  Customs
  Domestic Tax
  library
  Proclamation
  Regulation
  Directives
  Declaration Forms
  Duty Free and Investment
  Documentation
  AEO
  Business Community
  Ethiopian Diaspora

 
Vacancy[New]
.
Bid info
.
Tools
  Tax Calculation
  Search Hs Code
  Prevent Corruption
  Import/Export Information

 
Online Services
* Sales Registration Machine Report
 
* E-Tax
* Purchase Declaration [New]

 


 
.

1. ክፍት የሥራ ቦታ ማስታወቂያ

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን በሚሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት በሚገኙ ክፍት የሥራ መደቦች ላይ ሥራ ፈላጊዎችን አወዳድሮ በቋሚነት መቅጠር ይፈልጋል፡፡
ስለዚህ ከዚህ በታች በተመለከቱት ክፍት የሥራ መደቦች ትይዩ የተገለጹትን መስፈርቶች የምታሟሉ እና

ከከፍተኛ የትምህርት ተቋም በመጀመሪያ ድግሪ የተመረቃችሁና የተጠቃለለ የመመረቂያ ነጥባችሁ ወንዶች 2.75 እና በላይ ሴቶች 2.5 እና በላይ ያላችሁ፤ ሥራ ፈላጊዎች ከዚህ በታች በተገለፀው የምዝገባ ፕሮግራም፤ የምዝገባ ቦታ፣ ቀንና የሥራ ሰዓት /ቅዳሜ ሙሉ ቀን ጭምር/ በመገኘት መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እየገለጽን፤ ከምዝገባ ፕሮግራም ውጭ አስቀድመው ወይም ዘግይተው የሚመጡትን የማናስተናግድ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡


ተ/ቁ

ስሙ የሚጀምርበት ፊደል

የምዝገባ ቀን

1

A፤ B፤ C፤ እና D የሆነ

መጋቢት 29 ቀን 2006 ዓ/ም

2

E፤ F፤ G፤ H፤ እና I የሆነ

መጋቢት 30 ቀን 2006 ዓ/ም

3

J፤ K፤ L፤ M፤ እና N የሆነ

ሚያዝያ 1 ቀን 2006 ዓ/ም

4

O፤ P፤ Q፤ R፤ እና S የሆነ

ሚያዝያ 2 ቀን 2006 ዓ/ም

5

T፤ U፤ V፤ እና W የሆነ

ሚያዝያ 3 ቀን 2006 ዓ/ም

6

X፤ Y፤ እና Z  የሆነ

ሚያዝያ 4 ቀን 2006 ዓ/ምየሥራ መደቦቹን ዝርዝር ለማግኘት እዚህ ይጫኑ    

ማሳሰቢያ፡-

  1. አመልካቾች  ከሚሰሩበት መ/ቤት የሥነ-ምግባር ችግር እንደሌለባቸዉ የሚገልፅ የፅሁፍ ማስረጃ ማቅረብ  አለባቸው፡፡
  2. ተመዝጋቢዎች ኦርጅናል የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃ ከ ማይመለስ ፎቶ ኮፒ ጋር ማቅረብ ኣለባቸው፡፡
  3. የምዝገባ ቀን በጋዜጣው ላይ በወጣው ፕሮግራም መሠረት ብቻ ይሆናል፡፡
  4. የምዝገባው ቦታ በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉመሩክ ባለስልጣን ዋናው መ/ቤት ህንፃ ሀ 4ተኛ ፎቅ እና ሚሌ በሚገኘው የባለስልጣኑ ቅ/ፅ/ቤት ይሆናል፡፡
  5. ስራ ፈላጊዎች የሚያቀርቡት ከግል መ/ቤት የተገኘ የስራ ልምድ ከሆነ የስራ ግብር ስለመከፈሉ የሚያረጋግጥ መሆን ይኖርበታል፡፡
  6. ተጨማሪ መረጃ ለማገኘት በስልክ ቁጥር 0116 62 98 00 ወይም 0332 23 03 48 መጠቀም ይቻላል፡፡
 
ERCA Chat
 
Poll
 
Please comment on our vacancy page

Excellent
V.Good
Good
Needs Improvement

 
 
Latest Event
 
No Upcoming Event

 
 
.
.
© 2012 Ethiopian Revenues and Customs Authority. All right reserved.
Site Map
Privacy Policy
Terms & Conditions
Freedom of Information
If you have any comment on the web site, please contact the web master - ercawebadmin@revenue.gov.et or ercawebauthor@revenue.gov.et