Head Office Address

Display #
Name Position Phone Fax
ወ/ሮ አዳነች አቤቤ የገቢዎች ሚንስትር 0116629887/96 0116629818
አቶ ነብዩ ሳሙኤል የዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት ሀላፊ 0116629843
አቶ ዘመዴ ተፈራ የህግ ማስከበር ሥራዎች ዘርፍ ጽ/ቤት 011-8-6 72-23-74
አቶ ደበሌ ቃበታ የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር 0116629857 01166298-48
አቶ መሀመድ አብዱ አህመድ የሀገር ዉስጥ ታክስ ፕሮግራም ልማትና ድጋፍ ሥራዎች ዘርፍ ም/ዋ/ዳይሬከተር 0116629881 011-6629866
ወ/ሮ ምህረት ምናሰብ ለአቅም ግንባታና የሀብት አሰተዳደር ዘርፍ ጽ/ቤት 0116-67-35-91
ወ/ሮ ሕይወት ሐዱሽ የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-629813
አቶ ሙዘሚል ሳኒ የውስጥ ኦዲት አገልግሎት ዳይሬክቶሬት 011-6-629877/79/80
ወ/ሮ ሃመረ ታደገ አለም አቀፍ ግኑኝነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
አቶ ጌቱ ለገሰ ዋጋ ትመናና ታሪፍ ምደባ አሰራርና ፕሮግራም ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6629837/38
ወ/ሮ አባይነሽ አባተ ግብር አወሳሰንና አሰባሰብ አሰራር ፕሮግራም ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-629809 0114669318
ጋይም ይብራ የስትራቴጂክ አጋርነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
አቶ ባህሩ አወል ለገቢ ሂሳቦች አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-6298-59 011-6-629892
አቶ ዮሴፍ ሽፈራው የደንበኞች አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-673970 0116-62 98 42
አቶ ሲሳይ ገዙ የኢንተለጀንስ ክትት ድጋፍ ዳይሬክተር 011-6-67-3941/0118-69-98-03
አቶ ዮሴፍ እብሬ የህግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 0118625539
አቶ ዮሀንስ ግዛው ለታክስና የጉምሩክ መረጃ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-629890 011-6-629890
አቶ መንግስተአብ ይርዳው ግዥና ፋይናንስ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-62 9814/70
ብሩክ ኪዳኔ ሰው ሀብት ስራ አመራር ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-629889
አዲሱ አረጋ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-6298-17
Visitors: Yesterday 2 | This week 75 | This month 1459 | Total 459602

We have 859 guests and no members online