ክፍት የሥራ መደብ ማስታወቂያ

Posted in Vacancy

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ከዚህ በታች በተመለከተው ክፍት የስራ መደቦች ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡  ስለዚህ ከዚህ በታች በተመለከተው ክፍት የስራ መደቦች የተገለፀውን መስፈርቶች የምታሟሉ ሥራ ፈላጊዎች ማስረጃችሁን በመያዝ ከ03/12/2009 ዓ.ም. ጀምሮ ባሉት ስድስት ተከታታይ የስራ ቀናት ቅዳሜ እና እሁድን ሳይጨምር ዘወትር በስራ ሰዓት በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ  ባለስልጣን ዋናው መ/ቤት ሕንፃ መ 4ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 402 በመቅረብ ኦርጅናል የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃ ከማይመለስ ፎቶኮፒ ጋር በማቅረብ መመዝገብ  የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡ 


ማሳሰቢያ፡-                                                                                                                                                                                                  

1. አመልካቾች ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት የሥነምግባር ችግር እንደሌለባቸው የሚገልፅ በስነ-ምግባር መከታተያ ወይም በበላይ ኃላፊ የተፈረመ የፅሁፍ ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው፡፡
2. በመጀመሪያ ዲግሪ የተመረቃችሁ የተጠቃለለ የመመረቂያ  ነጥብ ለወንዶች 2.5 እና ከዚያ በላይ፡ ለሴቶች 2.2 እና ከዚያ በላይ የሆነ፡፡
3. ከከፍተኛ የትምህርት ተቋም በዲፕሎማ የተመርቃችሁ እና
4. ከቴክኒክና ሙያ ትምህርት ተቋም በዲፕሎማ ተመርቃችሁ የብቃት ማጋገጫ ሰርተፍኬት (COC) ያላችሁ
5. ከግል መስሪያ ቤት የተገኘ ስራ ልምድ የስራ ግብር ስለመከፈሉ ከግብር አስገቢው መስሪያ ቤት (ገቢዎች ፅፈት ቤት)ደብዳቤ መቅረብ አለበት

 

ተ.ቁ የሥራ መደብ መጠሪያ ደረጃ ደመወዝ ዝቅተኛ ተፈላጊ ችሎታ ስልጠናና ሌሎች
ክህሎቶች

የሚፈለግ ብዛት

የስራ ቦታ

የትምህርት መስክና ደረጃ የሥራ
ልምድ
1 የሰው ሀብት ስራ አመራር
ቡድን አስተባባሪ
10 18,137 በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፤በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ ፣በፖለቲካል ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት፤በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤ በሰው ሀብት ሥራ አመራር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 6 ዓመት በሙያው የሰራ የሰዉ ሃብት ሥራ አመራርና ልማት ዕዉቀት፣ መሰረታዊ የኮምፒዩተር ሥልጠና፣ 1 በባለስልጣኑ
 ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች ባለ ክፍት የሥራ መደብ
2 የሰው ሀብት ስራ አመራር
ቡድን አስተባባሪ
9 15,743 በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፤በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ ፣በፖለቲካል ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት፤በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤በሰው ሀብት ሥራ አመራር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 5 ዓመት በሙያው የሰራ የሰዉ ሃብት ሥራ አመራርና ልማት ዕዉቀት፣ መሰረታዊ
 የኮምፒዩተር ሥልጠና
3 በባለስልጣኑ
 ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች ባለ ክፍት የሥራ መደብ
3 ከፍተኛ የታክስ ኦዲተር II 9 15,743 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በማጅመንት፤በቢዝነስ አድምንስትሬሽን፤ ቢዝነስ ማኔጅመንት፤በፋይናንስና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ በታክስ /ጉምሩክ አስተዳደር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 5 ዓመት በሙያው የሰራ የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕውቀት መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 2 በዋናው መ/ቤት
 እና በቅ/ፅ/ቤቶች በሚገኝ ክፍት የስራ መደብ
4 የሰው ሀብት ስራአመራ ከፍተኛ ኦፊሰር 8 13,184 በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፤ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፤ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ ፣በፖለቲካል ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት፤በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤ በሰው ሀብት ሥራ አመራር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የሰዉ ሃብት ሥራ አመራርና ልማት ዕዉቀት፣ መሰረታዊ
 የኮምፒዩተር ሥልጠና
10 በቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች በሚገኝ ክፍት የሥራ መደብ
5 የሰው ሃይል መረጃ
አስተዳደር ከፍተኛ ኦፊሰር
8 13,184 በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፤ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፤ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ ፣በፖለቲካል ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት፤በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤ በሰው ሀብት ሥራ አመራር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የሰዉ ሃብት ሥራ አመራርና ልማት ዕዉቀት፣ መሰረታዊ
 የኮምፒዩተር ሥልጠና
2 ዋናው መ/ቤት
6 የኢንቨስትጌሽን
 ኦዲተር
7 9,246 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በፋይናንስና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፤ በቢዝነስማጅመንት፤
 በቢዝነስ አድምንስትሬሽን፤  በታክስ/ጉምሩክ አስተዳደር፣ በፐብሊክ ፋይናንስ የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ
 2 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የኦዲት፡የታክስአስተዳደር ዕውቀት፡ የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕዉቀት፣ መሰረታዊ  የኮምፒዩተር ሥልጠና 2 በባለስልጣኑ ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች በሚገኝ ክፍት የሥራ መደብ
7 የኢንቨስትጌሽን ከፍተኛ ኦዲተር I 8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በፋይናንስና ዴቭሎፕመንት
 ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፤ በቢዝነስ ማጅመንት፤
 በቢዝነስ አድምንስትሬሽን ፤በታክስ/ጉምሩክ አስተዳደር፣ በፐብሊክ ፋይናንስ የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ
4 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የኦዲት፡ የታክስ አስተዳደር ዕውቀት፡ የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕዉቀት፣ መሰረታዊ  የኮምፒዩተር ሥልጠና 2 በባለስልጣኑ ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች በሚገኝ ክፍት የሥራ መደብ
8 ከፍተኛ የታክስ ኦዲተር I 8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ ፣በማጅመንት፤በቢዝነስ አድምንስትሬሽን፤ ቢዝነስ ማኔጅመንት፤በፋይናንስና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ በታክስ /ጉምሩክ አስተዳደር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት 
በሙያው የሰራ
መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 2 በዋናው መ/ቤት
 እና በቅ/ፅ/ቤቶች በሚገኝ ክፍት የስራ መደብ
9 የትራንዚት አሰራርና ፕሮግራም ልማት ከፍተኛ ኦፊሰር 8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ ፣በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ አድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት ፤በሎጅስትክስና ሰፕላይስ ቼይን ማኔጅመንት፣በግዥ ሥራ አመራር፣በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የጉምሩክ ስነ-ስርዓት አፈፃፀም ዕዉቀትና መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 1 በዋናው
መስሪያ ቤት
10 አጠቃላይ ቅሬታ ማስተናገጃ 
ከፍተኛ ኦፊሰር
8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፣ በፐብሊክ ፋይናንስ የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕውቀት መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 3 ዋናው
መስሪያ ቤት
11 የደንበኞች መስተንግዶ ድጋፍና
ክትትል ከፍተኛ ኦፊሰር
8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፣ በፐብሊክ ፋይናንስ የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕውቀት መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 1 ዋናው
መስሪያ ቤት
12 የግብር ከፋዮች ትምህርት ድጋፍና
ክትትል ከፍተኛ ኦፊሰር
8 13,184 በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣  በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፣በሰው ሀብት ሥራ አመራር፣ በቋንቋ፣ በጋዜጠኝነት፣ በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕውቀት መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 1 ዋናው
መስሪያ ቤት
13 የሥነ-ምግባር ጉዳዮች ምርመራና ጥቆማዎች ክትትል ከፍተኛ ኦፊሰር 8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣  በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣  በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፤ በሎጅስትክስና ሰፕላይስ ቼይን ማኔጅመንት፣ በግዥ ሥራ አመራር፣ በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤ በፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት፣ በሰው ሀብት ሥራ አመራር በሲቪክስ እና ሥነምግባር ትምህርት  የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 3 ዓመት በሙያው የሰራ የምርመራ፣ የማስተማርና የምክር አገልግሎት ችሎታ፣ መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 1 ዋናው መስሪያ ቤት
14 የታክስ ህግ ተገዢነት ከፍተኛ  ኦፊሰር 8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ አድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት ፤በሎጅስትክስና ሰፕላይስ ቼይን ማኔጅመንት፣በግዥ ሥራ አመራር፣ በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት በሙያው የሰራ የታክስና የጉምሩክ ሥነስርዓት አፈፃፀም ዕውቀትና መሰረታዊ የኮምፒውተር ስልጠና 1 ዋናው መ/ቤት
15 የግብር ዕዳ ክትትል ከፍተኛ ኦፊሰር 8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ ፣በማጅመንት፤በቢዝነስ አድምንስትሬሽን፤ ቢዝነስ ማኔጅመንት፤በፋይናንስና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ በታክስ /ጉምሩክ አስተዳደር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት በሙያው የሰራ የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕውቀት መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 3 በባለስልጣኑ
 ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች በሚገኝ ክፍት የሥራ መደብ
16 የግብር ተመላሽ
ከፍተኛ ኦፊሰር
8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት በሙያው የሰራ የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕዉቀትና መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 2 በባለስልጣኑ
 ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች በሚገኝ ክፍት የሥራ መደብ
17 ያላሳወቁ ግብር ከፋዮች ክትትል ከፍተኛ ኦፊሰር 8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ ፣በማጅመንት፤በቢዝነስ አድምንስትሬሽን፤ ቢዝነስ ማኔጅመንት፤በፋይናንስና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ በታክስ /ጉምሩክ አስተዳደር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት በሙያው የሰራ የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕውቀት መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 1 በባለስልጣኑ
 ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች በሚገኝ ክፍት የሥራ መደብ
18 የታክስ ማሳወቅና አሰባሰብ አሰራር ክትትል ከፍተኛ ኦፊሰር 8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት በሙያው የሰራ የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕውቀት መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 3 ዋናው መስሪያ ቤት
19 የታክስ ህግ ተገዢነት  ኦፊሰር
(ለ2ኛ ጊዜ የወጣ)
7 9,246 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ አድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት ፤በሎጅስትክስና ሰፕላይስ ቼይን ማኔጅመንት፣በግዥ ሥራ አመራር፣ በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 2 ዓመት
በሙያው የሰራ
የታክስና የጉምሩክ ሥነስርዓት አፈፃፀም ዕውቀትና መሰረታዊ የኮምፒውተር ስልጠና 1 ዋናው መ/ቤት
20 የፋይናንስ ኦፊሰር 7 9,246 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ ፣በማጅመንት፤በቢዝነስ አድምንስትሬሽን፤ ቢዝነስ ማኔጅመንት፤በፋይናንስና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ በታክስ /ጉምሩክ አስተዳደር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 2 ዓመት
በሙያው የሰራ
  1 በባለስልጣኑ
 ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች በሚገኝ ክፍት የሥራ መደብ
21 የማይክሮ ግ/ከ/ቅ/ፅ/ቤት ድጋፍና ክትትል  ኦፊሰር (ለ2ኛ ጊዜ የወጣ) 7 9,246 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 2 ዓመት
በሙያው የሰራ
የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕውቀትና መሰረታዊ የኮምፒውተር ስልጠና 1 ዋናው መ/ቤት
22 የጉምሩክ አስተላላፊዎች ብቃት ማረጋገጫ ክትትል  ከፍተኛ ኦፊሰር 8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣
በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣
በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግማኔጅመንት፣  በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፣ በፐብሊክ ፋይናንስ የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ
4 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የታክስና የጉምሩክ ሥነስርዓት
አፈፃፀም ዕውቀትና መሰረታዊ
የኮምፒውተር ስልጠና
1 ዋናው
መስሪያ ቤት
23 የሰው ሃይል መረጃ
አስተዳደር ኦፊሰር
7 9,246 በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፤ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፤ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ ፣በፖለቲካል ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት፤በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤ በሰው ሀብት ሥራ አመራር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 2 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የሰዉ ሃብት ሥራ አመራርና
ልማት ዕዉቀት፣ መሰረታዊ
 የኮምፒዩተር ሥልጠና
1 ዋናው መ/ቤት
24 የሰው ሀብት ስራ
 አመራር  ኦፊሰር
7 9,246 በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፤ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፤ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ ፣በፖለቲካል ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት፤በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤ በሰው ሀብት ሥራ አመራር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 2 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የሰዉ ሃብት ሥራ አመራርና
ልማት ዕዉቀት፣ መሰረታዊ
 የኮምፒዩተር ሥልጠና
10 በባለስልጣኑ
 ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች በሚገኝ ክፍት የሥራ መደብ
25 የጉምሩክ አስተላላፊዎች ብቃት ማረጋገጫ ክትትል ኦፊሰር 7 9,246 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣
 በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣
 በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣
 በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እናዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፣ በፐብሊክ ፋይናንስ የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ
2 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት አፈጻጸምና ዕዉቀት እና መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 1 ዋናው
 መስሪያ ቤት
26 የግብር ዕዳ ክትትል ኦፊሰር 7 9,246 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ ፣በማጅመንት፤በቢዝነስ አድምንስትሬሽን፤ ቢዝነስ ማኔጅመንት፤በፋይናንስና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ በታክስ /ጉምሩክ አስተዳደር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 2 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕውቀት መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 10 በባለስልጣኑ
 ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች በሚገኝ ክፍት የሥራ መደብ
27 ያላሳወቁ ግብር ከፋዮች ክትትል ኦፊሰር 7 9,246 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ ፣በማጅመንት፤በቢዝነስ አድምንስትሬሽን፤ ቢዝነስ ማኔጅመንት፤በፋይናንስና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ በታክስ /ጉምሩክ አስተዳደር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 2 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕውቀት መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 6 በባለስልጣኑ
 ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች በሚገኝ ክፍት የሥራ መደብ
28 የግብር ተመላሽ ኦፊሰር 7 9,246 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 2 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕዉቀትና መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 5 ስሪያ ቤቱ ስር ባሉ
 ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች ባለው ክፍት የሥራ መደብ
29 አጠቃላይ ቅሬታ
ማስተናገጃ ኦፊሰር
7 9,246 በማኔጅመንት፣  በኢኮኖሚክስ፣ በታክስ/በጉምሩክ አስተዳደር፣ በአካውንቲንግ ፣ ዓለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ስራ አመራር ወይም  በተመሳሳይ የሶሻል ሳይንስ የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ 2 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ክትትል ዕዉቀትና መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 1 ዋናው
መስሪያ ቤት
30 የሰው ሃይል መረጃ
አስተዳደር ኦፊሰር
7 9,246 በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፤ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፤ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ ፣በፖለቲካል ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት፤በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤ በሰው ሀብት ሥራ አመራር የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 2 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የሰዉ ሃብት ሥራ አመራርና ልማት ዕዉቀት፣ የስራ አመራር ክህሎት፣ መሰረታዊ የኮምፒዩተር ሥልጠና፣ 1 ዋናው
መስሪያ ቤት
31 የቪዲዮ ኤዲተር II
(ለ3ኛ ጊዜ የወጣ)
7 9,246 በቀድሞው 12ኛ በአዲሱ 10ኛ ክፍል ወይም በቅድመ ኮሌጅ/መሰናዶ    ትምህርት ያጠናቀቀ/ች ወይም በኢፎርሜሽን ሳይንስ፤በኢንፎርሜሽን   ቴክኖሎጂ፤ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ፤በኤሌክተሪካል ፤ በኤሌክትሮኒክስ  ኢንጂነሪንግ፤ በሲኒማቶግራፊ   ወይም ከተጠቀሱት የትምህርት ዓየይነቶች ጋር  ተመሳሳይ በሆኑ የትምህርት መስኮች የኮሌጅ/ሌቭል 4 የቴክኒክ ሙያዲፕሎማ 12/10/8
ዓመት በሙያው
በኦዲቪዥዋል፤ የካሜራ ማን፡
የኤዲቲንግ፤መሰረታዊ
የኮምፒውተር ዕውቀት
1 ዋናው
መስሪያ ቤት
32 የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ አሰራርና ፕሮግራም ልማት ኦፊሰር 7 9,246 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣
በፐብሊክ ፋይናንስ ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣
በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣
በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣በፐብሊክ   አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ አድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት ፤በሎጅስትክስና ሰፕላይስ ቼይን ማኔጅመንት፣በግዥ ሥራ አመራር፣ በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ
2 ዓመት 
በሙያው የሰራ
  1 ዋናው
መስሪያ ቤት
33 የፍቃድ አሰጣጥና
ዕድሳት ኦፊሰር
7 9,246 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ በአድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና ቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፣ በፐብሊክ ፋይናንስ የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 2 ዓመት 
በሙያው የሰራ
የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት አፈጻጸምና ዕዉቀት እና መሰረታዊ የኮምፒዩተር ስልጠና፣ 1 ዋናው
መስሪያ ቤት
34 የጋራዥ ኃላፊ 7 9,246 በአውቶ መካኒክ፤ በጄነራል መካኒክ ወይም በአውቶ ኤሌክትሪክ
የትምህርት መስክ የኮሌጅ ዲፕሎማ  ወይም የሌቭል 4 ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ
8 ዓመት
በሙያው የሰራ
የትራንስፖርት ማኔጅመንት ስልጠና፣
ደንበኞችን የመደገፍና የማስረዳት ችሎታ
1 ዋናው
 መስሪያ ቤት
35 ኤሌክትሪሺያን IV (ለ3ኛ ጊዜ የወጣ) 6 6,762 በኤሌክትሪስ የትምህር መስክ የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም የሌቭል 4
ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ዲፕሎማ ያለው /ያላት
6 ዓመት
በሙያው የሰራ
በቧንቧ፤
በኤሌክትሪሲቲና
በአናፂነት ስልጠና
1 ዋናው
 መስሪያ ቤት
36 ኤሌክትሪሺያንና የሊፍት  ቴክኒሺያን IV
(ለ3ኛ ጊዜ የወጣ)
6 6,762 በአውቶ ኤሌክትሪሺያን፤በኤሌክትሮኒስ ፤በኤሌክትሪሲቲ የትምህርት መስክ የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም የሌቭል 4 ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ዲፕሎማ ያለው/ያላት 6 ዓመት
በሙያው የሰራ
  1 ዋናው
 መስሪያ ቤት
37 ከፍተኛ አውቶ መካኒክ 6 6,762 በአውቶ መካኒክ፤ በጄነራል መካኒክ የትምህርት መስክ የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም የሌቭል 4 ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ 6 ዓመት
በሙያው የሰራ
በአውቶሞቲቭ ሜይንተናንስ/3ኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ   ዋናው
መስሪያ ቤት
38 ከፍተኛ  አውቶ ኤሌክትሪሺያን
(ለ3ኛ ጊዜ የወጣ)
6 6,762 በአውቶ ኤሌክትሪክ የትምህርት መስክ የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም የሌቭል 4 ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ 6 ዓመት
በሙያው የሰራ
አውቶ ኤሌክትሪሽያን /3ኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ 1 ዋናው
መስሪያ ቤት
39 አውቶ ኤሌክትሪሺያን
(ለ3ኛ ጊዜ የወጣ)
5 4,828 በአውቶ ኤሌክትሪክ የትምህርት መስክ የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም የሌቭል 4 ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ 4 ዓመት በሙያው የሰራ አውቶ ኤሌክትሪሽያን /3ኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ 1 ዋናው
መስሪያ ቤት
40 ጀነሬተር ቴክኒሺያን III             
 (ለ3ኛ ጊዜ የወጣ)
5 4,828 በቀድሞ ስርዓተ ትምህርት 12ኛ በአዲሱ የ10ኛ ወይም የቅድመ ኮሌጅ/መሰናዶ/ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች በአውቶ/በጀነራል/ ሜካኒክስ ወይም በኤሌክትሪክሲቲ የኮሌጅ ወይም የቴክኒክና ሙያ ሌቭል 4 ዲፕሎማ፣ 4 ዓመት በሙያው የሰራ በአሌክትሪክ  ሥራ  ዕውቀት ያለው/ት፣ 1 ዋናው
መስሪያ ቤት
41 ዳታ ኢንኮደር 5 4,828 በኢንፎሜሽን ሳይንስ ወይም በኮምፒውተር ሳይንስ የኮሌጅ ዲፕሎማ  ወይም በተመሳሳይ  የቴክኒክና ሙያ ትምህርት የሌቭል 4 ዲፕሎማ 4 ዓመት በሙያው የሰራ መሠረታዊ የኮምፒዩተር ሥልጠና፣ 6 በዋናው መ/ቤትና
 በየቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች ባለው ክፍት የሥራ መደብ
42 ሰክሬተሪ III
 
5 4,828 በፅህፈት ስራና በቢሮ አስተዳደር በአዲሚኒስትሬቲቭ ኦፊስ ሰክሬተሪያል  ቴክኖሎጂ/በከስተመር ኮንታክትና ሴክሬተሪያል ኦፕሬሽን ኮርዲኔሽን/በከስተመር ኮንታክት ስራዎች ድጋፍ/በመሰረታዊ  የፅህፈት ስራዎች  በአዲሱ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ደረጃ 3/ደረጃ 2/ደረጃ1 ወይም በቀድሞ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና 10+3 /10+2/10+1 2 /4 /6 ዓመት
በሙያው የሰራ
መሰረታዊ የኮምፒውተር
ስልጠና
6 ዋናው
 መስሪያ ቤት
43 አውቶ መካኒክ 5 4,828 በአውቶ መካኒክ፤ በጄነራል መካኒክ የትምህርት መስክ የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም የሌቭል 4 ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ 4 ዓመት በሙያው የሰራ በአውቶሞቲቭ ሜይንተናንስ/3ኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ 1 ዋናው
 መስሪያ ቤት
44 ሹፌር II 4 3,596 8ኛ ክፍል ያጠናቀቀ/ች ሆኖ 2ኛ ደረጃ/ህዝብ-1/ታክሲ-2/ወይም የአውቶሞቢል የተሸከርካሪ ፈቃድ ያለው 4 ዓመት በሙያው የሰራ በአውቶሞቲቭ ሜይንተናንስ 6 ዋናው
 መስሪያ ቤት
45 ረዳት አውቶመካኒክ 
  (ለኛ3 ጊዜ የወጣ)
4 3,596 በአውቶ መካኒክ፤ በጄነራል መካኒክ የትምህርት መስክ የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም የሌቭል 4 ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ 2 ዓመት
በሙያው የሰራ
በአውቶሞቲቭ ሜይንተናንስ/3ኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ 2 ዋናው
መስሪያ ቤት
46 የግዥ ሰራተኛ 4 3,596 በግዥ፣ በግዥና አቅርቦት፣ በማኔጅመንት ፣ሴልስ ማኔጅመንት፤በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ፤ በማርኬቲንግ ማጅመንት ወይም በአካውንትንግ የትምህርት መስክ ወይም ከተጠቀሱት የትምህርት ዓየይነቶች ጋር ተመሳሳይ ከሆኑ የትምህርት መስኮች የኮሌጅ/ሌቭል 4 የቴክኒክ ሙያ ዲፕሎማ 2 ዓመት
በሙያው የሰራ
  2 ዋናው
መስሪያ ቤት
47 ሰክሬተሪ  II
 (ለኛ2 ጊዜ የወጣ)
4 3,596 በፅህፈት ስራና በቢሮ አስተዳደር በአዲሚኒስትሬቲቭ ኦፊስ ሰክሬተሪያል  ቴክኖሎጂ/በከስተመር ኮንታክትና ሴክሬተሪያል ኦፕሬሽን ኮርዲኔሽን/በከስተመር ኮንታክት ስራዎች ድጋፍ/በመሰረታዊ  የፅህፈት ስራዎች  በአዲሱ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ደረጃ 2/ደረጃ1 ወይም በቀድሞ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና 10+2/10+1 0 /2 /4 ዓመት
በሙያው የሰራ
መሰረታዊ የኮምፒውተር
ስልጠና
1 ዋናው
 መስሪያ ቤት
48 ሰክሬተሪ  I 
 (ለኛ2 ጊዜ የወጣ)
3 2,733 በፅህፈት ስራና በቢሮ አስተዳደር በአዲሚኒስትሬቲቭ ኦፊስ ሰክሬተሪያል  ቴክኖሎጂ/በከስተመር ኮንታክትና ሴክሬተሪያል ኦፕሬሽን ኮርዲኔሽን/ በከስተመር ኮንታክት ስራዎች ድጋፍ/በመሰረታዊ  የፅህፈት ስራዎች  በአዲሱ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ደረጃ 2/ደረጃ1 ወይም በቀድሞ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና 10+2/10+1 0 /2 ዓመት
በሙያው የሰራ
መሰረታዊ የኮምፒውተር
ስልጠና
3 ዋናው
መስሪያ ቤት
49 የገቢዕቃዎችትራንዚትቁጥጥር  ከፍተኛኦፊሰር 8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣በማኔጅመንት፣በቢዝነስ  ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን  እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ አድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንትእናቴክኖሎጂ፣በቢዝነስ   አድሚኒስትሬሽን እናኢንፎርሜሽን ሲስተም፣በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት   ኢኮኖሚክስ፣  በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፤በሎጅስትክስና  ሰፕላይስቼይን  ማኔጅመንት፣ በግዥሥራ አመራር፣ በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤ በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም  አቀፍ ግንኙነት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት በሙያው የሰራ   1 ጋላፊቅርንጫፍ
 ፅ/ቤት
50 የገቢዕቃዎችትራንዚትቁጥጥር  ኦፊሰር 7 9,246 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣በማኔጅመንት፣በቢዝነስ  ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን  እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ አድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንትእናቴክኖሎጂ፣በቢዝነስ   አድሚኒስትሬሽን እናኢንፎርሜሽን ሲስተም፣በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት   ኢኮኖሚክስ፣  በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፤በሎጅስትክስና  ሰፕላይስቼይን  ማኔጅመንት፣ በግዥሥራ አመራር፣ በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤ በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም  አቀፍ ግንኙነት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 2 ዓመት በሙያው የሰራ   1 ጋላፊቅርንጫፍ
 ፅ/ቤት
51 የወጪ ዕቃዎች ትራንዚት ቁጥጥር ከፍተኛ ኦፊሰር      (ለ2ኛ ጊዜ የወጣ) 8 13,184 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እናእና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣በማኔጅመንት፣በቢዝነስ  ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን  እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ አድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንትእናቴክኖሎጂ፣በቢዝነስ   አድሚኒስትሬሽን እናኢንፎርሜሽን ሲስተም፣በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት   ኢኮኖሚክስ፣  በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፤በሎጅስትክስና  ሰፕላይስቼይን  ማኔጅመንት፣ በግዥሥራ አመራር፣ በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤ በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም  አቀፍ ግንኙነት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 4 ዓመት በሙያው የሰራ   2 ጋላፊ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት
52 የወጪ ዕቃዎች ትራንዚት ቁጥጥር ኦፊሰር  (ለ2ኛጊዜየወጣ) 7 9,246 በአካውንቲንግ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ በፐብሊክ ፋይናንስ፣ በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግ እናእና ኦዲቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በዴቭሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣በማኔጅመንት፣በቢዝነስ  ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና ዴቭሎፕመንት ማኔጅመንት፣ በታክስ/ ጉምሩክ አስተዳደር፣ አድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንትእናቴክኖሎጂ፣በቢዝነስ   አድሚኒስትሬሽን እናኢንፎርሜሽን ሲስተም፣በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ በፋይናንስ እና ዴቭሎፕመንት   ኢኮኖሚክስ፣  በማርኬትንግ ማኔጅመንት፣ በአለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፤በሎጅስትክስና  ሰፕላይስቼይን  ማኔጅመንት፣ በግዥሥራ አመራር፣ በመልካም አስተዳደርና ልማት ጥናት፤ በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም  አቀፍ ግንኙነት የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪ 2 ዓመት በሙያው የሰራ   2 ጋላፊ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት

 

Visitors: Yesterday 6 | This week 1 | This month 2203 | Total 824986

We have 357 guests and no members online